Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 27 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56.7 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 7.9 m²
 • 1 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 69.9 m²
 • 8.2 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 41.9 m²
 • 4.43 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16 m²
 • 1.7 tỷVND