Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 6
 • 41.3 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 76 m²
 • 9.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 8.5 m²
 • 1.54 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 63.9 m²
 • 8.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.9 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 8
 • 8
 • 61.4 m²
 • 9.16 tỷVND