Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 15.2 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 234 m²
 • 80 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 3.38 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 45.2 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 54.8 m²
 • 4.25 tỷVND