Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 67 m²
 • 15 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 9.7 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 26.6 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 58.9 m²
 • 12.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31.3 m²
 • 4.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 45 m²
 • 10.6 tỷVND