Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 29.8 m²
 • 7.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 47 m²
 • 7.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 140 m²
 • 26 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 34 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.2 tỷVND