Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 34 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 12.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 47.9 m²
 • 10.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 47 m²
 • 7.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 140 m²
 • 26 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.45 tỷVND