Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 12.9 m²
 • 1.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 12.9 m²
 • 1.85 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 4.59 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 22 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 38.1 m²
 • 6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.6 m²
 • 3.9 tỷVND