Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 27.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.3 m²
 • 5.9 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 31.4 m²
 • 10.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 65.6 m²
 • 14.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 1.85 tỷVND