Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.8 m²
 • 2.95 tỷVND
B
 • 3
 • 5
 • 24.9 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 420 m²
 • 36 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 25 m²
 • 5.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.7 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 51 m²
 • 9 tỷVND