Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50.9 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 100.8 m²
 • 7.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 3.48 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 26.5 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.95 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 23.5 m²
 • 2.65 tỷVND