Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51.8 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 46 m²
 • 3.55 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 69 m²
 • 2.55 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 2.55 tỷVND