Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 6
 • 57.6 m²
 • 6.05 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 98.8 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 60.1 m²
 • 3.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 58 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 50.2 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 43 m²
 • 3.7 tỷVND