Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 86 m²
 • 9 tỷVND
B
Đã bán
 • 113 m²
 • 16.5 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 172.7 m²
 • 7.3 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 52 m²
 • 6.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 66 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 4.8 tỷVND