Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 114 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 3.25 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69.4 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.69 tỷVND