Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 58.6 m²
 • 5.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 58.6 m²
 • 5.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 8 tỷVND
D
Đã bán
 • 82 m²
 • 5.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 3.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 52 m²
 • 6.95 tỷVND