Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68.2 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 16.6 m²
 • 1.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40.8 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 44.1 m²
 • 6.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 28.3 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 14.2 m²
 • 2.3 tỷVND