Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 63.9 m²
 • 8.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.9 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 93.9 m²
 • 11.8 tỷVND
D
 • 98 m²
 • 9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 42.2 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 8.5 m²
 • 1.54 tỷVND