Nhà đất lân cận

A
 • 60.5 m²
 • 3.6 tỷVND
B
 • 103 m²
 • 6.7 tỷVND
C
 • 110.6 m²
 • 10.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 65.1 m²
 • 3.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 96.4 m²
 • 5.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 88.5 m²
 • 5.8 tỷVND