Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 52.3 m²
 • 2.95 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 30.4 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 42.5 m²
 • 4.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 88 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 30 m²
 • 2.4 tỷVND