Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 18 m²
 • 1.65 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 72 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 44.5 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 9
 • 9
 • 62.3 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 33.9 m²
 • 4.9 tỷVND