Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 56 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 40.9 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 84 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 39.4 m²
 • 5.3 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 18 m²
 • 1.65 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 72 m²
 • 7.5 tỷVND