Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 17.4 m²
 • 2.29 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 25 m²
 • 2.56 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 32 m²
 • 4 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 53.6 m²
 • 5.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 22.6 m²
 • 2.4 tỷVND