Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.4 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 26.2 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18 m²
 • 1.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 20.4 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 22.6 m²
 • 2.4 tỷVND