Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 22.4 m²
 • 3.98 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.4 m²
 • 2.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 6.18 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 32.6 m²
 • 4.48 tỷVND