Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 6
 • 61.3 m²
 • 15.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 56.5 m²
 • 8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 10.7 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 31.3 m²
 • 5.4 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 19 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 9.5 m²
 • 1.9 tỷVND