Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 19.1 m²
 • 1.65 tỷVND
B
 • 3
 • 1
 • 41 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 17.6 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 23.2 m²
 • 1.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 40.4 m²
 • 7.3 tỷVND