Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 43.5 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 19.2 m²
 • 3.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 18
 • 18
 • 76.7 m²
 • 8.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 82.8 m²
 • 19.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 59 m²
 • 13.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 33.4 m²
 • 5.8 tỷVND