Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 48.1 m²
 • 15 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 95 m²
 • 12.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 147.7 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 18
 • 18
 • 82.1 m²
 • 7.7 tỷVND