Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 9
 • 10
 • 144 m²
 • 22.8 tỷVND
B
 • 6
 • 4
 • 45.8 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 80.5 m²
 • 15.5 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 49.2 m²
 • 21 tỷVND
E
Đã bán
 • 178.7 m²
 • 20.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75.4 m²
 • 20 tỷVND