Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 20 m²
 • 3.7 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 31 m²
 • 7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 4.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 19.8 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 44.3 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 97 m²
 • 7.9 tỷVND