Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 81 m²
 • 6.88 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50.1 m²
 • 5.2 tỷVND
C
 • 223 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 108.9 m²
 • 4.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 50.5 m²
 • 4.48 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 26.3 m²
 • 2.45 tỷVND