Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 14 m²
 • 1.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 51.5 m²
 • 5.45 tỷVND
C
 • 3
 • 1
 • 84.5 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 105.6 m²
 • 13.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 73.1 m²
 • 1.95 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 50.4 m²
 • 4.8 tỷVND