Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 43.8 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 64.6 m²
 • 8.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 45.5 m²
 • 6.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 38.3 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 45 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 19.3 m²
 • 2.3 tỷVND