Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 32.3 m²
 • 9.3 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 24 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 36.6 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 28 m²
 • 9 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 32.4 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 6
 • 8
 • 47.7 m²
 • 8.8 tỷVND