Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 11.2 m²
 • 2.65 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 15 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 5
 • 3
 • 49.8 m²
 • 7.9 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 31 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 24.5 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 52 m²
 • 18.5 tỷVND