Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 32.6 m²
 • 5 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 57.3 m²
 • 8.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 11
 • 11
 • 57.2 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 13 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.8 m²
 • 1.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 19.3 m²
 • 4.4 tỷVND