Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 1
 • 60.2 m²
 • 16.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30.8 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 23.4 m²
 • 4.53 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70.5 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.5 tỷVND