Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 64 m²
 • 9.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 11 m²
 • 1.09 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 13.5 m²
 • 1.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48.6 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 32.6 m²
 • 3.5 tỷVND