Nhà đất lân cận

A
 • 60 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 8
 • 6
 • 151.6 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 114.4 m²
 • 5.15 tỷVND
D
 • 68.5 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 165.5 m²
 • 7.3 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 118.8 m²
 • 11 tỷVND