Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 30.45 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 52 m²
 • 9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 33.5 m²
 • 7.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 28 m²
 • 7.3 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 29.2 m²
 • 9.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 58.9 m²
 • 6 tỷVND