Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 31.4 m²
 • 6.26 tỷVND
B
Đã bán
 • 37.7 m²
 • 4.1 tỷVND
C
 • 6
 • 3
 • 206.8 m²
 • 31.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 37 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 85.1 m²
 • 13.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 35.6 m²
 • 4.55 tỷVND