Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 62.1 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 64.3 m²
 • 6.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 82.5 m²
 • 17 tỷVND
D
 • 6
 • 7
 • 69 m²
 • 17 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 3.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 72 m²
 • 15 tỷVND