Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 31.4 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 26.1 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 48 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 41.4 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 80 m²
 • 8.3 tỷVND