Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 44.4 m²
 • 6.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 44.4 m²
 • 6.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 22 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 40.4 m²
 • 6.2 tỷVND