Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 19.7 m²
 • 1.95 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 25.6 m²
 • 2.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 66 m²
 • 3.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 40 m²
 • 2.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.3 tỷVND