Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36.5 m²
 • 3.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 76 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 57.1 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 296.9 m²
 • 35 tỷVND
E
Đã bán
 • 36 m²
 • 2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 117.9 m²
 • 5 tỷVND