Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 92.7 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 196 m²
 • 16 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 71.7 m²
 • 10.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 6.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 99.7 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.6 tỷVND