Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 14.5 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 42 m²
 • 9.2 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 63.5 m²
 • 11.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66.7 m²
 • 9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 3.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42.8 m²
 • 3.9 tỷVND