Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 36.5 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 51 m²
 • 3.49 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 97.9 m²
 • 5.8 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 44.9 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 201.9 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.25 tỷVND