Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 53.5 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 119.6 m²
 • 5.85 tỷVND
C
 • 83.1 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 40 m²
 • 6.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 122.4 m²
 • 7.7 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 20.5 m²
 • 2 tỷVND